From the recording My Swedish Songbook

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Vårvindar friska

(Traditional)

Vårvindar friska, leka och viska
lunderna kring likt älskande par.
Strömmarna ila, finna ej vila
förr'n ner i djupet störtvågen far.

Klaga, mitt hjärta, klaga och hör,
vallhornets klang bland klipporna dör.
Strömkarlen spelar,
sorgerna delar
vakan kring berg och dal.

Hjärtat vill brista! Ack, när den sista
gången jag hörde kärlekens röst.
Avskedets plåga, ögonens låga,
mun emot mun vid klappande bröst.

Fjälldalen stod i blomstrande skrud.
Trasten slog drill på drill för sin brud.
Strömkarlen spelte,
sorgerna delte
suckande berg och dal.

Klaga, mitt hjärta, klaga och hör,
vallhornets klang bland klipporna dör.
Strömkarlen spelar,
sorgerna delar
vakan kring berg och dal.Written in 1893, ”Vårvindar friska” is traditionally sung by choirs when celebrating the arrival of spring on the last of April every year.

The song is written in old style Swedish using colorful metaphors, with nature acting out the emotions of two lovers and their longing for lust and love.

”Fresh spring winds caress and whisper like lovers, river streams plunge themselves into raging waves. The mountain valley flaunts its flowery dress, the songbird trills and trills for its bride. My heart cries out as the horns blow and die. My yearning is shared by the sighing hills, standing guard.”