From the recording My Swedish Songbook

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Somliga går med trasiga skor

(Music & Lyrics: Cornelis Wreeswijk)

Somliga går med trasiga skor.
Säg, vad beror det på?
Gud Fader, som i himmelen bor,
kanske vill ha det så?

Gud Fader, som i himmelen bor,
blundar och sover sött.
Vem bryr sig om ett par trasiga skor
när man är gammal och trött?

Vem bryr sig om hur dagarna går?
Dom vandrar som dom vill.
Medborgare, om ett hundra år
finns du ej längre till.

Då har nån annan tagit din stol.
Det vet du ingenting av.
Du känner varken regn eller sol
nere i din mörka grav.

Vem bryr sig om hur nätterna far?
Jag bryr mig inte ett spår.
Bara jag får ha mitt ansikte kvar,
dolt i min älsklings hår.

Jag är en tvivelaktig figur,
duger ej mycket till.
Bakom ett hörn står döden på lur.
Han tar mig när han vill.

Somliga går med trasiga skor
tills dom har slutat gå.
Djävulen, som i helvetet bor,
får sig ett gott skratt då.
Å, han får sig ett gott skratt då.
Å, han får sig ett gott skratt då.


Why does God allow bad things happen? This dilemma is the central theme in this thought provoking song by Cornelis Wreeswijk.

”Some walk around in worn-out shoes.
Tell me, why is it so?
Our Father, who art in Heaven,
perhaps He wants it that way.

I don’t care how the nights pass,
I don’t care at all.
As long as I’m allowed to hide my face
in the hair of my beloved.